Nieuw Land

Gegevens van NP Nieuw Land

Provincie: Flevoland

Oppervlakte: 29.000 hectare

Landschap: dit landschap is door de mens gemaakt, het gebied is grotendeel moeras ontstaan door de inpoldering van Flevoland.

Wat valt er te doen in NP Nieuw Land?

  • Breng een bezoek aan de Marker Wadden
  • Ga wandelen door de Oostvaardersplassen
  • Vaar over het Markermeer
  • Of maak een mooie wandeling door de Lepelaarsplassen
  • Probeer de zeearend te spotten
  • Probeer een van de mountainbike routes uit
error: Content is protected !!