de Alde Feanen

Gegevens van NP De Alde Feanen

Provincie: Friesland
Oppervlakte: 4000 hectare
Landschap: Een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen.

Wat valt er te doen in NP De Alde Feanen?

  • varen
  • fietsen
  • wandelen
  • vogels spotten, er broeden 100 soorten
error: Content is protected !!